За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1409/05.04.2024 г.

  • 05 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1409/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на жилищна сграда", с местоположение УПИ III-3945, кв. 137 по плана на гр. Тутракан

Галерия