За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г.

  • 08 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка към еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1291 по плана на с. Щръклево

Галерия