За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г.

  • 08 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4483 (XIX-4483, кв. 410) по КККР на гр. Русе

Галерия