За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г.

  • 08 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и реконструкция на гараж", с местоположение ПИ 18589.501.63 по КККР На с. Гецово

Галерия