За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Складова база за строителни материали и битови помещения за работниците със застроена площ до 1200.00 м2", с местоположение ПИ 61710.505.7444 по КККР на гр. Разград

Галерия