За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г.

  • 09 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче, община Разград"

Галерия