За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г.

  • 10 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г., разположена в ЖК „Тракция“, ул. „Тракия“ № 25, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.693 по КККР на гр. Русе

Галерия