За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1481/11.04.2024 г.

  • 11 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1481/11.04.2024, относно ИП/ПП за "Реконструкция на ВЛ 110 kV Кулата от стълб 12 на ВЛ 110 KV Манастирица до п/ст Образцов чифлик, чрез подмяна на съществуващите стълбове, мълниезащитно въже и проводници с нови" с местоположение Две могили, Обретеник, Тръстеник, Божичен, Пиргово, Красен, Басарбово и Русе

Галерия