За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г.

  • 21 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда с пристройка в къща за гости и допълнително пристрояване - къща за гости”, с местоположение: УПИ ХV-763, кв. 103 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия