За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопровод с тръби ПЕВП Ф140мм и Ф110мм за водоснабдяване на имоти на територията на бивш Винпром гр. Русе, общ. Русе, ул. "Петър Винаров", кв. 954, ЗПЗ", с местоположение ПИ 63427.3.302 по КККР на гр. Русе

Галерия