За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1671/24.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1671/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.4201 по КККР на гр. Разград

Галерия