За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението и преустройство на сграда с идентификатор 66425.32.610.8 по КК и КР на гр. Силистра в магазин и склад", с местоположение ПИ 66425.32.610 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия