За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1674/24.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1674/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ IV-1307, кв. 5 (63427.9.1307) по плана на гр. Русе

Галерия