За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г.

  • 25 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии", с местоположение УПИ VI, кв. 95 по плана на гр. Лозница

Галерия