За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1678/25.04.2024 г.

  • 25 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1678/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Работилница за диагностика и ремонт на моторни превозни средства и инвентар", с местоположение ПИ 61710.54.557 по КККР на гр. Разград

Галерия