За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1696/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1696/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелно захранване ниско напрежение между ТНН ТП 728 и ТНН ТП 729 и ТНН ТП 730 - ж.к. Чародейка Г-Север, гр. Русе"

Галерия