За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1697/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1697/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-49, кв. 15 по плана на с. Долно Абланово

Галерия