За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на съществуваща сграда в производствена сграда за булгур", с местоположение УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково

Галерия