За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1702/26.04.2024 г.

  • 26 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1702/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ул. "Тулча" от ОТ 34 /пт1/ до ОТ 24 /пт54/, по регулационния план на с. Малко Враново, общ. Сливо поле"

Галерия