За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1714/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1714/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена", с местоположение ПИ 00415.80.508 по КККР на гр. Алфатар

Галерия