За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Полагане на кабел ниско напрежение за захранване на мрежова фотоволтаична централа с мощност 30 kW", с местоположение УПИ II-283, кв. 44 по плана на с. Беловец

Галерия