За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г.

  • 29 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на втори етаж на съществуваща училищна сграда в Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация", с местоположение ПИ 29218.501.133 по плана на с. Желязковец

Галерия