За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1749/30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1749/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)", с местоположение ПИ 66425.514.569 по КККР на гр. Силистра

Галерия