За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1754/30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1754/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда за обществено обслужване и общежитие", с местоположение ПИ 63427.2.31 по КККР на гр. Русе

Галерия