За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1805/09.05.2024 г.

  • 09 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1805/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на ФЕЦ с предоставена мощност 880 kW", с местоположение ПИ 81150.721.182 по КККР на с. Чернолик

Галерия