За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1838/10.05.2024 г.

  • 10 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1838/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуващо самостоятелно водопроводно отклонение (СВО) и изграждане на ново самостоятелно канализационно отклонение (СКО) за съществуваща жилищна сграда", с местоположение ПИ 73496.501.2563 по КККР на гр. Тутракан

Галерия