За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1845/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1845/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на паркинг до 10 МПС, логистичен център и сервиз за транспортни средства", с местоположение ПИ 63427.182.57 по КККР на гр. Русе

Галерия