За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1847/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1847/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение за дворна чешма", с местоположение ПИ 24030.27.14 по КККР на гр. Дулово

Галерия