За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "АИПСМП (Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ) и Фризьорски салон", с местоположение ПИ 72578.502.2 по КККР на с. Тодорово

Галерия