За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1854/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване лятна кухня", с местоположение УПИ XI-1111, кв. 102 по плана на с. Червена вода

Галерия