За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1859/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на поливна система към допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Военно гробище 1916 г.", с местоположение ПИ 83524.50.12 по КККР на гр. Шуменци

Галерия