За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1861/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Цар Калоян, област Разград", с местоположение ПИ ул. Станке Димитров-Марек от ОТ 125 до ОТ 217; ул. Генерал Гурко от ОТ 208 до ОТ 261; ул. Генерал Скобелев от ОТ 209 до ОТ 203; в с. Езерче – ул. Хан Кубрат от ОТ 188 до ОТ 161 в гр. Цар Калоян

Галерия