За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1862/13.05.2024 г.

  • 13 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1862/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на паркинг по ул. „Христо Ботевˮ от ОТ105 до ОТ109 по регулационния план на гр. Сливо поле"

Галерия