За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1938/16.05.2024 г.

  • 16 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1938/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 39718.43.10 по КККР на с. Кошарна

Галерия