За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1962/17.05.2024 г.

  • 17 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1962/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност до 460 kW за собствени нужди с продажба на излишната енергия", с местоположение ПИ 07603.279.22, 07603.279.20 и 07603.279.64 по КККР на гр. Бяла

Галерия