За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1966/17.05.2024 г.

  • 17 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1966/17.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда със смесено предназначение", с местоположение ПИ 61710.504.96 по КККР на гр. Разград

Галерия