За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1983/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1983/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на част от сутерен на Читалище „Самообразование 1894ˮ, с. Побит Камък, общ. Разград", с местоположение УПИ I-322, кв. 49 по плана на с. Побит камък

Галерия