За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1987/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1987/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на складова сграда", с местоположение ПИ 63427.3.844 по КККР на гр. Русе

Галерия