За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1996/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1996/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на магазини №№ 70/73 в обект – Търговски комплекс „Дунав Плаза” и преустройството им в банков офис”, находящи се на пл. „Свобода” № 7, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.5422 (СОС с идентификатори 63427.2.5422.1.156, 63427.2.5422.1.157, 63427.2.5422.1.158, 63427.2.5422.1.159) по КККР на гр. Русе

Галерия