За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2009/20.05.2024 г.

  • 20 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2009/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на БКТП 20/0,4 kV SS2000 с трансформатор с мощност 1000 kVA за фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 1000 kW", с местоположение ПИ 69078.150.57 по КККР на с. Старо село

Галерия