За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2034/21.05.2024 г.

  • 21 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2034/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на уличната и троаторна настилка на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Тутракан от о.т. 166 до о.т. 194а и от о.т. 194а до кръстовището на ул. „Сливница"

Галерия