За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2035/21.05.2024 г.

  • 21 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2035/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на уличното платно на ул. „Черни връх“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Рубин“, ул. „Чавдар Войвода“ в с. Цар Самуил, общ. Тутракан"

Галерия