За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2047/22.05.2024 г.

  • 22 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2047/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XVIII-693 и УПИ XXVIII-1495, кв. 1015 по плана на кв. ИПЗ, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение УПИ XVIII-693 и УПИ XXVIII-1495, кв. 1015 по плана на гр. Русе

Галерия