За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2049/22.05.2024 г.

  • 22 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2049/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. Втора с о.т 16 - о.т. 14 - о.т. 15 - о.т. 13 - о.т. 12 и ул. Четвърта с о.т. 8 - о.т. 8а - о.т. 10 - о.т. 29 в с. Търновци, общ. Тутракан"

Галерия