За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2098/27.05.2024 г.

  • 22 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2098/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по ул. Янтра с тръби от ПЕВП Ф90 мм, с цел водоснабдяване", с местоположение УПИ XXI-1614, кв. 121 по плана на с. Тетово

Галерия