За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2100/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2100/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 63427.3.784 по КККР на гр. Русе

Галерия