За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обществено-обслужващ партер – I етап – жилищна част и подземен гараж", с местоположение ПИ 63427.4.338 по КККР на гр. Русе

Галерия