За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2117/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2117/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 02796.79.492 по КККР на с. Басарбово

Галерия