За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г.

  • 28 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Вентилация и климатизация на кафе-аперитив Брадърс", с местоположение ПИ 63427.2.4961 по КККР на гр. Русе

Галерия