За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г.

  • 28 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20 kV, 250 kVA и кабелна линия 20 kV", с местоположение УПИ II-652, кв. 53 по плана на с. Зафирово

Галерия